Fantom chính thức nâng cấp Opera lên Sonic, mở ra kỷ nguyên mới về tốc độ, khả năng mở rộng và hiệu quả chi phí

Cập nhật quan trọng cho mạng lưới Fantom: Việc nâng cấp Opera lên Sonic đã chính thức hoàn tất, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái Fantom. Nâng cấp này mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất, đặt nền tảng cho sự phát triển bùng nổ trong tương lai.

Điểm nổi bật của Sonic:

  • Tốc độ giao dịch vượt trội: Sonic đạt được tốc độ giao dịch lên đến 2.000 TPS cho các giao dịch phức tạp, 4.000 TPS cho các giao dịch hoán đổi token và 10.000 TPS cho việc chuyển giao token.
  • Khả năng mở rộng đáng kể: Nền tảng này có thể hỗ trợ một lượng lớn người dùng và ứng dụng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
  • Hiệu quả chi phí cao: Chi phí vận hành nút xác thực giảm 95%, giúp giảm thiểu rào cản tham gia và khuyến khích sự phân cấp hơn.
  • Giảm yêu cầu lưu trữ: Nhu cầu lưu trữ cho các nút xác thực giảm 66%, giúp việc vận hành các nút dễ dàng và ít tốn kém hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr