EU thông qua dự luật AI

Nghị viện Châu Âu đã thông qua Đạo luật AI của EU, đây là một khung pháp lý toàn diện để quản lý và giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo trong Liên minh Châu Âu. Biện pháp này đã nhận được đa số tại quốc hội trong cuộc bỏ phiếu ngày 14 tháng 6, với 499 phiếu thuận, 28 phiếu chống và 93 phiếu trắng. Bước tiếp theo sẽ liên quan đến các cuộc đàm phán cá nhân với các thành viên của Nghị viện châu Âu để tìm ra các chi tiết trước khi dự luật trở thành luật. Đạo luật AI của EU, ban đầu được đề xuất bởi Ủy ban châu Âu vào ngày 21 tháng 4, là một bộ quy tắc toàn diện để phát triển trí tuệ nhân tạo trong EU.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr