ETP Bitcoin Châu Âu Chịu Dòng Ròng Âm 500 Triệu USD, Khó Cạnh Tranh Với Phí Thấp Của Mỹ

Mặc dù nhu cầu về Bitcoin tăng, sản phẩm Quỹ Trao Đổi Giao Dịch (ETP) Bitcoin ở Châu Âu đã chứng kiến dòng tiền ròng âm 500 triệu USD trong năm nay, theo tin tức từ ChainCatcher.

Điểm chính:

  • Dòng tiền ròng âm: Kể từ tháng 1, các quỹ Bitcoin ở Châu Âu đã ghi nhận dòng vốn ròng hơn 500 triệu USD, trong khi ETP dành cho các loại tiền điện tử khác như Ethereum thu hút 42 triệu USD trong khu vực.
  • Sự cạnh tranh gia tăng: Việc ra mắt Bitcoin ETF ở Mỹ đã thúc đẩy sự quan tâm của khách hàng đối với ETP Bitcoin Châu Âu, nhưng cũng dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt, buộc các nhà phát hành Châu Âu phải giảm phí.
  • Giảm phí: BlackRock và Fidelity hiện cung cấp phí quản lý hàng năm là 0,25%, trong khi các nhà cung cấp ETP Bitcoin Châu Âu như Invesco, WisdomTree và CoinShares đã giảm phí xuống dưới 0,4%.
  • Hiệu suất kém: Các quỹ không giảm phí, chẳng hạn như Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) và Goal Bitcoin ETF của Canada, đã chứng kiến ​​sự sụt giảm tài sản đáng kể do phí quản lý cao.
  • Dòng vốn nhỏ nhưng ổn định: Mặc dù cạnh tranh gia tăng, Martijn Rozemuller, Giám đốc điều hành VanEck Châu Âu, cho biết quỹ ETF tiền điện tử khu vực của công ty vẫn nhận được dòng vốn nhỏ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr