Ethereum Foundation xác nhận hợp nhất diễn ra vào tháng 9

Ethereum Foundation thông báo trên blog về việc hợp nhất diễn ra vào tháng 9. Có 2 bản cập nhật, bản thứ 1 (6/9) được gọi là Bellatrix sẽ thực hiện trên Beacon Chain. Sau đó bản nâng cấp thứ 2 gọi là Paris (10 – 20/9) sẽ hợp nhất chuỗi, để Ethereum chính thức chuyển sang PoS.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr