Ethereum Foundation một lần nữa bán được 100 ETH thông qua Cowswap, trị giá 370.000 USD

Theo giám sát của @ai_9684xtpa, vài phút trước, Ethereum Foundation một lần nữa bán 100 ETH thông qua Cowswap, trị giá 370.000 USD, với giá bán là 3.773 USD. Hiện tại, 370.000 Dai đã được chuyển đến địa chỉ đa chữ ký 0xbC9…EfbC3 mà không rõ mục đích.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr