Ethereum Foundation chính thức phát hành Đặc tả lớp thực thi Ethereum (EELS)

Ethereum Foundation đã thông báo rằng sau hơn một năm phát triển, tổ chức này đã chính thức ra mắt Đặc tả lớp thực thi Ethereum (EELS: Đặc tả lớp thực thi Ethereum). Theo một bài đăng trên blog, EELS là một triển khai tham chiếu Python của các thành phần cốt lõi của ứng dụng thực thi Ethereum, để dễ đọc và rõ ràng. EELS đặt mục tiêu trở thành người kế thừa tinh thần của Sách Vàng, thân thiện hơn với các lập trình viên và theo kịp các nhánh sau hợp nhất. EELS có thể điền và thực hiện các bài kiểm tra trạng thái, theo dõi mạng chính và là một khuôn khổ tốt để xây dựng các nguyên mẫu EIP mới . EELS cung cấp ảnh chụp nhanh đầy đủ về giao thức (bao gồm cả các giao thức sắp ra mắt) trên mỗi nhánh, giúp dễ theo dõi hơn EIP (chỉ đề xuất thay đổi) và máy khách sản xuất (thường trộn nhiều nhánh trong cùng một đường dẫn mã).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights