Ethereum đã nhanh chóng giảm xuống dưới 3.800 USD

Ethereum đã giảm xuống dưới 3.800 USD trong một thời gian ngắn và hiện được niêm yết ở mức 3.800,49 USD, giảm 1,68% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr