Ether.fi Tích Hợp Mạng SSV, Hơn 1.960 Nút Xác Thực Được Giới Thiệu

Mạng SSV, một cơ sở hạ tầng đặt cược Ethereum, đã thông báo rằng giao thức cam kết thanh khoản phi giám sát ether.fi đã quyết định tích hợp SSV vào giao thức của họ. Việc tích hợp này sẽ cho phép ether.fi sử dụng mạng điều hành nút của SSV.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr