ETF Bitcoin spot đầu tiên của Úc đã chính thức bắt đầu giao dịch

Theo BitcoinMagazine, quỹ ETF Bitcoin spot đầu tiên của Úc, Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) do công ty quản lý tài sản Monochrome đưa ra, đã chính thức bắt đầu giao dịch.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr