dYdX Chain ra mắt phiên bản beta của ứng dụng Android

dYdX Ops subDAO đã công bố ra mắt phiên bản beta ứng dụng Android chính thức dYdX Chain. Mã nguồn ứng dụng dYdX Chain Android sẽ mã nguồn mở và có sẵn trên GitHub của dYdX.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr