Dubai cấp phép hoạt động đầy đủ cho công ty con FZE của FTX

Theo các quan chức Dubai, hoạt động của công ty con sẽ đóng vai trò như một thử nghiệm quy định đối với các dịch vụ thương mại sử dụng tài sản ảo trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr