Dữ liệu: ZachXBT đã nhận được hơn 1 triệu đô la quyên góp

Theo dữ liệu của Nansen, nhà phân tích trên chuỗi ZachXBT đã nhận được hơn 1 triệu đô la tiền quyên góp. Tổng dòng tiền vào ròng của mã thông báo là 1,06 triệu đô la Mỹ, USDC chiếm 62,28% và USDT chiếm 34,39%. Hiện tại, dòng tiền ra ròng của địa chỉ này là 1,02 triệu đô la Mỹ, USDC chiếm 64,43% và USDT chiếm 35,57%. Địa chỉ NAV hiện là $46780,19.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr