Dữ liệu: Uniswap đã tạo ra trung bình hơn 3,74 triệu USD phí xử lý hàng ngày trong 7 ngày qua

Vào ngày 27 tháng 5, theo dữ liệu của CryptoFees, Uniswap đã tạo ra phí xử lý 2,802 triệu USD trong 24 giờ qua và phí xử lý trung bình hàng ngày là 3,74 triệu USD trong bảy ngày qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr