Dữ liệu: Một địa chỉ đã bán 158 MAYC trên Blur hôm nay

Tin tức ngày 22 tháng 5, theo giám sát của BlurDumpingBot, địa chỉ 0x1A945a đã bán phá giá 158 MAYC trên Blur hôm nay, tổng cộng là 1506,92 ETH (khoảng 2,7 triệu đô la Mỹ). Trước đây, địa chỉ này đã bán 10 Milady trên Blur, với tổng trị giá 44,4 ETH (khoảng 80.000 USD).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr