Dữ liệu: Linea TVL vượt 1,1 tỷ USD, đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH)

Mạng Ethereum L2 Linea TVL đã vượt 1,1 tỷ đô la Mỹ và hiện ở mức 1,12 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH), với mức tăng 42,58% trong 7 ngày. Ethereum TVL đã phục hồi lên 45,68 tỷ USD, tăng 18,13% sau 7 ngày.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr