Dữ liệu: Giá trị vốn hóa thị trường của FLOKI vượt Sui , đứng thứ 54 trong bảng xếp hạng giá trị vốn hóa thị trường crypto

Theo dữ liệu của coingecko, giá trị vốn hóa thị trường của FLOKI đã vượt 2,465 tỷ USD, vượt qua Sui(giá trị vốn hóa thị trường xấp xỉ 2,422 tỷ USD), đứng thứ 54 trong bảng xếp hạng giá trị vốn hóa thị trường crypto . Token của nó đã tăng 12,9% sau 24 giờ và hiện được niêm yết ở mức 0,0002543 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr