Dữ liệu: coingecko đã công bố mười sản phẩm DEX hàng đầu, Uniswap độc chiếm 64% thị phần

coingecko đã thống kê thị phần DEX trong nửa đầu năm 2023. Dữ liệu của nó cho thấy mười DEX hàng đầu là Uniswap, Curve, Pancakeswap, Dodo, Balancer, Quickswap, Jupiter, THORChian, Sushi, Trader Joe.
Uniswap hiện là DEX có khối lượng giao dịch lớn nhất, chiếm 64,6% thị trường DEX. Curve đứng thứ hai với 11,5% thị phần.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights