Dữ liệu: BTC giảm xuống dưới 69.000 ĐÔ LA

BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $69012,90, tăng 0,11% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr