Dự đoán giá Bitcoin của Peter Brandt: Mức cao từ 130.000 USD đến 150.000 USD vào đầu tháng 9 năm 2025

Nhà phân tích và giao dịch kỳ cựu Peter Brandt tin rằng Bitcoin có thể đạt mức cao nhất trong chu kỳ hiện tại từ 130.000 USD đến 150.000 USD vào đầu tháng 9 năm 2025. Dự đoán này dựa trên xu hướng thị trường bò trước đây sau các sự kiện giảm nửa Bitcoin.

Brandt lưu ý rằng thị trường bò Bitcoin trước đây bắt đầu khoảng 16 tháng trước khi giảm nửa và kết thúc khoảng 18 tháng sau đó. Ông trích dẫn các lần giảm nửa trước đó vào tháng 7 năm 2016 và tháng 11 năm 2012 như những ví dụ cho thấy mô hình này.

Dựa trên chu kỳ hiện tại, Brandt dự đoán thị trường bò bắt đầu vào khoảng tháng 11 năm 2021, sau sự kiện giảm nửa tháng 5 năm 2020. Theo đó, thị trường bò có thể kết thúc vào khoảng tháng 9 năm 2025, với mức cao nhất từ 130.000 USD đến 150.000 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr