Dự án Binance Launchpool mới io.net (IO) đã được gửi hơn 18,6 triệu BNB và hơn 2,4 tỷ FDUSD

Dữ liệu chính thức cho thấy dự án khai thác tiền xu mới thứ 55 Binance io.net (IO) đã gửi 18.662.913,5525 BNB và 2.437.558.273.2175 FDUSD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr