Dự án AI gm.ai ra mắt Alpha Access, một đại lý trực Chuỗi có khả năng giao dịch tự động

Dự án AI gm.ai do người sáng lập Whales Market khởi xướng tweet rằng họ đã ra mắt Alpha Access, một đại người nắm giữ trên Chuỗi có khả năng giao dịch tự trị có thể tham gia nhóm Telegram để có quyền truy cập.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr