Đồng xu Meme có chủ đề Trump TRUMP đã tăng 36,5% trong 24 giờ, giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 580 triệu USD

Dữ liệu CoinGecko cho thấy loại tiền meme có chủ đề Trump là MAGA (TRUMP) đã vượt quá 12 đô la Mỹ và hiện đang giao dịch ở mức 12,63 đô la Mỹ, với mức tăng 36,5% trong 24 giờ; giá trị vốn hóa thị trường của TRUMP đã tăng lên 586.604.164 đô la Mỹ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr