Dòng tiền ròng tích lũy ETF Bitcoin spot ngay của Hoa Kỳ vượt quá 15,5 tỷ USD

Theo giám sát của Farside Investor, quỹ ETF Bitcoin spot của Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng tích lũy là 15,556 tỷ USD kể từ khi ra mắt. TRONG ĐÓ: Dòng vốn ròng tích lũy của BlackRock IBIT là 17,431 tỷ USD; Fidelity FBTC có dòng vốn ròng tích lũy là 9,57 tỷ USD; Grayscale GBTC có dòng tiền ròng tích lũy là 17,897 tỷ USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr