Đội bóng Anh để người nắm giữ NFT quyết định công tác chuyển nhượng

Đội bóng Crawley Town F.C. mới đây đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu giữa cộng đồng người hâm mộ và người nắm giữ NFT để đi đến quyết định chuyển nhượng cầu thủ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr