Doanh thu quý 1 của Bitfarms tăng 11% so với quý trước lên 30 triệu USD

Theo ForesightNews, doanh thu của công ty khai thác Bitcoin Bitfarms trong quý đầu tiên của năm 2023 sẽ tăng 11% lên 30 triệu USD so với quý trước. Trong quý đầu tiên, Bitfarms đã sản xuất tổng cộng 1.297 bitcoin với chi phí khai thác là 17.600 đô la cho mỗi bitcoin. Ngoài ra, Bitfarms đã bán 1.267 bitcoin với mức giá trung bình là 22.500 đô la trong quý đầu tiên và một phần số tiền thu được từ việc bán được sử dụng để trả nợ liên quan đến thiết bị.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr