Doanh số bán NFT trên chuỗi của Polygon trong tháng 5 là khoảng 50 triệu USD

Theo dữ liệu của cryptoslam, doanh số bán NFT trên chuỗi của Polygon trong tháng 5 là khoảng 50 triệu USD, lập kỷ lục một tháng cao thứ ba từ đầu năm đến nay, chỉ đứng sau tháng 1 và tháng 4. Ngoài ra, khối lượng giao dịch NFT trên chuỗi Polygon trong tháng 5 là 1.568.052, bao gồm 251.554 địa chỉ người mua độc lập và 85.354 địa chỉ người bán độc lập.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr