Diễn đàn kinh tế thế giới đưa ra các khuyến nghị về quy định đối với tài sản tiền điện tử

Diễn đàn Kinh tế Thế giới, với sự hỗ trợ của Liên minh Quản trị Tiền tệ Kỹ thuật số, đã phát hành sách trắng về quy định của tài sản mã hóa. Bài báo lập luận rằng sự phối hợp toàn cầu là cần thiết đối với quy định về tiền điện tử để ngăn chặn sự mơ hồ, phân xử theo quy định và thực thi không nhất quán. Sách trắng xác định một số thách thức đối với quy định về tiền điện tử, bao gồm cùng một hoạt động, cùng một giả định về quy định, tuyên bố rằng tiền điện tử và hệ sinh thái của chúng không phải lúc nào cũng phù hợp với các phương pháp tiếp cận quy định dựa trên hoạt động, trung gian hiện có, ngay cả khi Tiền điện tử hoạt động tài sản phản ánh hoạt động trong lĩnh vực tài chính truyền thống. 

Sách trắng lần lượt đưa ra ba khuyến nghị rộng rãi cho các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong ngành cần hợp tác giữa các khu vực pháp lý để đảm bảo tính nhất quán và rõ ràng, đồng thời khi các công nghệ mới này trở nên minh bạch hơn, có thể hình dung ra các công cụ quản lý tốt hơn để giải quyết các mối quan tâm xuyên biên giới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr