Địa chỉ tin tặc tấn công SwapX chuyển 3617,5 BNB sang Tornado.Cash

Theo giám sát của CertiK, địa chỉ hacker (0xdead…b137) được đánh dấu là “Fake_Phishing750” bởi BscScan đã chuyển 3617,5 BNB (trị giá khoảng 1,12 triệu đô la) cho TornadoCash. Địa chỉ này có liên quan đến cuộc tấn công lỗ hổng swapX vào tháng Hai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr