Địa chỉ đa chữ ký được liên kết với SingularityNET đã chuyển 4 triệu AGIX sang Binance, trị giá khoảng 3,63 triệu USD

Theo giám sát Spot On Chain, địa chỉ đa chữ ký được liên kết với SingularityNET đã chuyển 4 triệu AGIX sang Binance, trị giá khoảng 3,63 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr