Địa chỉ của Huang Licheng đã mua 1,88 triệu APE từ Binance vào tháng 8

Theo giám sát của Lookonchain, sau khi thị trường lao dốc, địa chỉ của “Brother Maji” Huang Licheng một lần nữa mua 367.028 APE ($583.000) từ Binance. Vào tháng 8, ông ta đã mua tổng cộng 1,88 triệu APE (3 triệu đô la) từ Binance. Jinse Finance trước đó đã báo cáo rằng vào ngày 14 tháng 8, địa chỉ của Huang Licheng đã rút 1,14 triệu APE (trị giá khoảng 2,3 triệu đô la) từ Binance và gửi phần lớn trong số chúng vào hợp đồng cam kết. Hiện tại, địa chỉ của Huang Licheng có 1,15 triệu APE trong hợp đồng cầm cố APE.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights