DEX phái sinh Lyra được triển khai trên Swell L2 mở ra cánh cửa cho các chiến lược phái sinh tự động và lợi nhuận bền vững

Swell đã thông báo về việc triển khai sàn giao dịch phi tập trung (DEX) phái sinh Lyra trên nền tảng Swell L2 của họ. Lyra nổi tiếng với các công cụ phái sinh tái cấp vốn tiên tiến, bao gồm quyền chọn mua được bảo đảm (covered calls) và giao dịch cơ bản (basis trades). Nhờ sự kết hợp này, Swell L2 sẽ được trang bị các chiến lược phái sinh tự động và khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững cho lớp reStake.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr