CZ: Meme coin (và tất cả các loại tiền điện tử) có rủi ro cao

Vào ngày 5 tháng 5, CZ đã tuyên bố trên nền tảng xã hội của mình rằng Meme coin (và tất cả các loại tiền điện tử) có rủi ro cao và người dùng cần tự phân biệt rủi ro-lợi ích (DYOR) và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr