Cựu Chủ tịch NYSE: Hầu hết mọi người đều có Bitcoin trong danh mục đầu tư

Cựu Chủ tịch NYSE, Thomas Farley phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên Squawk Box rằng Bitcoin ngày càng được công nhận, một phần vì tính giảm phát của nó và sự phi tập trung sẽ giúp Bitcoin trở thành tài sản không thể thay thế trong tương lai.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr