Crypto KOL MO đã bán Club Key mà anh ấy đã tạo trong friend.tech và nhận được 252.429 FRIEND và giá Key giá giảm 26%

Vào ngày 22 tháng 5, crypto KOL MO (@momind__) đã bán Club Key có tên Hog ​​McCrankerson được tạo trên friend.tech và thu được 252.429 FRIEND, tương đương khoảng 426.600 USD. Giá của Club Key giá giảm 26%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr