Cricle phát hành bảng phân tích đầy đủ về tài sản dự trữ cho USDC lên đến 55 tỷ đô la

Một bài đăng trên blog Circle cho biết công ty này đủ dự trữ tiền mặt hỗ trợ cho stablecoin USDC lên đến 55,5 tỷ đô la. 

Xem thêm bảng báo cáo: Tại đây

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr