Core Ventures công bố đầu tư vào sàn giao dịch phi tập trung dựa trên AI COREx

Core Ventures đã công bố khoản đầu tư sàn giao dịch phi tập trung COREx là một DEX V3 dựa trên AI.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr