Công ty tình báo dữ liệu Web3 Web3Go đổi tên thành DIN

Công ty tình báo dữ liệu Web3 Web3Go thông báo đã đổi tên thành DIN. Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, có thông tin cho rằng Web3Go đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 4 triệu USD do Binance Labs dẫn đầu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr