Công ty khai thác Bitcoin Riot dời hoạt động từ New York đến Texas

Công ty Bitcoin Riot đang chuyển số lượng lớn máy đào từ New York đến Whinstone, một trang trại khai thác mới ở Texas. Lý do chính để giảm phí lưu trữ và chi phí điện.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr