Công ty khai thác bitcoin Riot đặt hàng 33.000 máy khai thác MicroBT

Công ty khai thác Bitcoin Riot đã đặt hàng lô 33.000 máy MicroBT đầu tiên để thiết lập chuỗi cung ứng trong nước. Các máy MicroBT đã mua, sẽ được sản xuất tại một cơ sở mới ở Pittsburgh, sẽ được sử dụng tại cơ sở Corsigana của Riot ở Hạt Navarro, Texas. Việc giao 33.280 máy dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 12 và sẽ được triển khai trong quý đầu tiên của năm tới. Những máy này sẽ tăng tốc độ băm của Riot lên 20,1EH/s. Nếu Riot chọn mua thêm máy 66560 MicroBT, công suất của chúng ước tính sẽ đạt 35,4EH/s.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr