Công ty cơ sở hạ tầng thị trường kỹ thuật số Singapore Marketnode đã hoàn thành vòng tài trợ Series A, do HSBC và Temasek dẫn đầu

Công ty cơ sở hạ tầng thị trường kỹ thuật số Marketnode của Singapore đã hoàn thành khoản tài trợ Series A, trong đó HSBC và Temasek dẫn đầu khoản đầu tư vẫn chưa được công bố. Vòng tài trợ này sẽ được sử dụng để mở rộng cơ sở hạ tầng thị trường tài chính trung tính cho các loại tài sản lớn trong lĩnh vực tài chính, bao gồm các sản phẩm có cấu trúc và lợi nhuận cố định kỹ thuật số, đồng thời công ty đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái đa tài sản bắt đầu từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài ra, sự hợp tác lần sẽ thúc đẩy việc ra mắt cơ sở hạ tầng quỹ đầu tư Marketnode Fundnode được hỗ trợ bởi công nghệ sổ cái phân tán, cũng như việc phát hành tài sản được token hóa trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr