Cộng đồng Open Campus thông qua đề án thưởng 150 triệu EDU cho các nhà khai thác nút chính của Chuỗi EDU

Open Campus đăng tải trên nền tảng X, cộng đồng đã chính thức thông qua Đề án OCP-8 nhằm gia tăng phần thưởng EDU cho các nhà khai thác nút chính của Chuỗi EDU. Đề án này đề xuất phân bổ 150 triệu token EDU, tương đương 15% tổng nguồn cung, dành riêng để thưởng cho những người vận hành nút đang hoạt động.

Mục tiêu của việc phân bổ thưởng này là khuyến khích các nhà khai thác nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy tính phi tập trung cho Chuỗi EDU. Việc phát hành phần thưởng sẽ được thực hiện trong vòng ba năm.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Open Campus đã công bố ra mắt EDUPool trên nền tảng X nhằm hỗ trợ các nhà khai thác nút đặt token báo EDU. Các nhà khai thác nút chính đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh giao dịch và bảo mật mạng lưới Chuỗi EDU. Việc thưởng token EDU cho họ sẽ góp phần gia tăng động lực cho họ tiếp tục duy trì hoạt động và đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái Open Campus

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr