Cộng đồng Moonbeam thông qua đề xuất phân bổ tài trợ hệ sinh thái Mùa 3, tổng cộng 4,5 triệu GLMR

Cộng đồng Moonbeam đã thông qua đề xuất phân bổ tài trợ hệ sinh thái Mùa 3, tổng cộng 4,5 triệu GLMR. Việc phân bổ như sau:

  • Stellaswap (DEX): 1,35 triệu GLMR
  • Moonwell (Giao thức cho vay): 1,125 triệu GLMR
  • Prime Protocol (Giao thức chuỗi chéo): 1,125 triệu GLMR
  • Beamswap (Sản phẩm sáng tạo): 900.000 GLMR

Tất cả các nhóm được tài trợ đều cam kết triển khai các chương trình khuyến khích trước ngày 14 tháng 6, phù hợp với khuyến nghị chiến lược của Gauntlet nhằm tối đa hóa tác động của các khoản tài trợ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr