CoinGecko: Rò rỉ dữ liệu email người dùng xảy ra vào ngày 5/6, mật khẩu tài khoản vẫn an toàn

CoinGecko đã đưa ra thông báo rằng hacker đã xâm chiếm tài khoản nhân viên vào ngày 5 tháng 6 và đã xảy ra rò rỉ dữ liệu email của người dùng, bao gồm tên người dùng (nếu được cung cấp trong quá trình đăng ký), địa chỉ email, địa chỉ IP và vị trí mở email, người dùng CoinGecko. tài khoản vẫn an toàn và không có mật khẩu nào bị xâm phạm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr