Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) yêu cầu đánh giá chi tiết hoạt động của công ty tiền điện tử

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đang chú ý đến hoạt động của một số công ty tiền điện tử sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital, Terraform Labs và thậm chí cả Vauld. MAS yêu cầu NHTW gửi bảng khảo sát chi tiết đến một số chủ sở hữu đứng đầu và báo cáo tình hình hoạt động.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr