Cơ quan tiền tệ Hồng Kông cảnh báo: Tiền gửi vào “ngân hàng tiền điện tử” không được cấp phép không được HKMA bảo vệ

Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã chỉ ra rằng số tiền gửi vào “ngân hàng tiền điện tử” không được bảo vệ bởi chương trình bảo vệ tiền gửi của khu vực. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã đưa ra cảnh báo cho người dùng: Các doanh nghiệp tiền điện tử mạo danh ngân hàng và sử dụng thuật ngữ ngân hàng có thể vi phạm các quy định ngân hàng của khu vực. HKMA nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí rằng việc sử dụng một số thuật ngữ ngân hàng nhất định có thể khiến công chúng hiểu lầm rằng các công ty tiền điện tử là ngân hàng được ủy quyền ở Hồng Kông. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương nói rõ rằng theo quy định ngân hàng Hồng Kông, chỉ các tổ chức được cấp phép mới đủ điều kiện tham gia hoạt động ngân hàng hoặc kinh doanh nhận tiền gửi ở Hồng Kông. Theo Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông, việc bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào, ngoại trừ tổ chức được ủy quyền, sử dụng từ “ngân hàng” trong tên hoặc mô tả công ty của mình là bất hợp pháp. Ngoài ra, việc tạo điều kiện cho việc nhận tiền gửi mà không có giấy phép thích hợp là bất hợp pháp. Đồng thời, MAS nhắc nhở thêm công chúng rằng các công ty tiền điện tử phi ngân hàng không được ngân hàng trung ương quản lý, điều đó có nghĩa là tiền gửi vào cái gọi là “ngân hàng tiền điện tử” không được bảo vệ bởi chương trình bảo vệ tiền gửi của khu vực.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights