Cơ quan quản lý Hàn Quốc bắt đầu chú ý đến việc giám sát giao dịch OTC

Các cơ quan quản lý Hàn Quốc dường như đang chuẩn bị chuyển sự chú ý của họ sang thị trường tiền điện tử không cần kê đơn (OTC), với các dấu hiệu cho thấy quy định có thể đang được tiến hành. Một sự kiện diễn ra tại Văn phòng Công tố Tối cao hồi đầu tháng này cho thấy các quan chức thực thi pháp luật muốn thay đổi điều đó. Sự kiện có tiêu đề “Những thách thức pháp lý trong lĩnh vực tài sản ảo” (dịch theo nghĩa đen) và các công tố viên cũng tham gia. Đại diện của Ủy ban Tài chính và Đội điều tra chung tội phạm tài sản ảo của Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul cũng tham dự cuộc họp. Các diễn giả tại sự kiện đã tuyên bố rằng cần có quy định về tiền điện tử “nhiều hơn” và “mạnh mẽ hơn”. Họ cho rằng thị trường OTC đang trở thành “trung tâm của tội phạm liên quan đến tiền ảo” như “lừa đảo và rửa tiền”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights