Cổ đông yêu cầu CEO Zipmex từ chức trong bối cảnh tái cơ cấu

Nhiều cổ đông lớn nhỏ đang thông qua đề xuất yêu cầu CEO Zipmex, Marcus Lim từ chức trong bổi cảnh công ty đang tái cơ cấu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr