CME Group vượt qua Bybit để trở thành thị trường tương lai Bitcoin lớn thứ hai

Giá Bitcoin đã giảm 12,8% trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8, khiến tổng lãi suất mở trong các hợp đồng tương lai giảm 2,4 tỷ USD. Đáng chú ý, CME Group là sàn giao dịch duy nhất có lãi suất mở không bị ảnh hưởng. Theo dữ liệu của CoinGlass, CME Group đã vượt qua Bybit để trở thành nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai bitcoin lớn thứ hai vào ngày 17 tháng 8, với lãi suất mở là 2,24 tỷ USD. Điều đáng chú ý là CME Group độc quyền cung cấp các hợp đồng hàng tháng, không giống như các hợp đồng vĩnh viễn hoặc hoán đổi nghịch đảo, là những sản phẩm được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, các hợp đồng CME luôn được thanh toán bằng tiền mặt, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp hợp đồng dựa trên stablecoin và BTC, và những khác biệt này dẫn đến sự khác biệt về lãi suất mở giữa các sàn giao dịch CME và tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights