Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCircle: USDC bản địa sẽ sớm có mặt trên chuỗi Polygon

Circle: USDC bản địa sẽ sớm có mặt trên chuỗi Polygon

Circle, nhà phát hành stablecoin USDC bằng đô la Mỹ, đã thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội rằng USDC bản địa sẽ sớm được ra mắt trên chuỗi Polygon. Dữ liệu cho thấy chuỗi PolygonPOS đã thúc đẩy các giao dịch bắc cầu USDC toàn cầu trị giá khoảng 475 tỷ USD trong hai năm (tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023), với khối lượng giao dịch khoảng 230 triệu giao dịch. Vào tháng 5 năm 2021, số lượng ví cầu nối USDC có hơn 10 đô la Mỹ là khoảng 4.600, nhưng nó đã tăng lên 207.000 vào năm 2023, chiếm khoảng 22% tổng số ví USDC. Ngoài ra, mặc dù các giao dịch trên chuỗi có thể có nhiều hình thức (ví dụ: giữa người với người, giữa người với hợp đồng, hợp đồng với hợp đồng), giao dịch giữa người với người chiếm 16% tổng khối lượng giao dịch USDC bắc cầu trong tháng 1 2023, tăng từ 16% vào năm 2023 lên 2023. 40% vào tháng 6, khoảng 15 tỷ USD.