Circle bổ nhiệm Giám đốc quản lý rủi ro tài chính vào Hội đồng quản trị

Vào ngày 29 tháng 6, công ty phát hành USDC CircleInternet Financial hôm nay đã thông báo rằng Craig Broderick, người đứng đầu bộ phận quản lý rủi ro tài chính, đã gia nhập hội đồng quản trị của công ty. Từng là giám đốc rủi ro của Goldman Sachs, Craig phục vụ trong ủy ban quản lý và đồng chủ tịch ủy ban rủi ro toàn công ty và các ủy ban liên quan đến kiểm soát khác. Trong sự nghiệp 32 năm của mình tại Goldman Sachs, Broderick giám sát tín dụng, thị trường, tính thanh khoản, hoạt động, mô hình, đối tác và rủi ro bảo hiểm của công ty.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr